тел.: 0879 567 991
гр. Пловдив, ул. Опълченска № 19

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
В сила от 17.05.2018.


Личните данни са свързани с всяко живо физическо лице, което може недвусмислено да бъде идентифицирано на база тези данни, по-специално: вашето име, адрес, телефонен номер, имейл адрес. Идентификацията може да се осъществи само чрез съответните данни или в комбинация с каквато и да е друга информация, която е притежание на Космополитън Травъл ЕООД, или за която е вероятно да стане негово притежание.
1. КАК СЪБИРАМЕ ЛИЧНИ ДАННИ?
Ние събираме вашите данни през нашия уеб сайт, чрез имейл, чрез телефон и по пощата.
2. ЦЕЛИ, ЗА КОИТО СЪБИРАМЕ ЛИЧНИ ДАННИ И ГИ ОБРАБОТВАМЕ
Ние събираме и обработваме вашите лични данни за следните цели:
a) За да обработим вашата резервация, ние събираме някои от следните данни: имена на туристите, адреси, номера на паспорти или лични карти, издадени от правителства на държави, членки на ЕС, телефонни номера, имейл и IP адреси.
б) За да осигурим услугите, които сте закупили от нас, ние събираме някои от следните данни: име на туриста, националност, пол, телефонен номер, имейл адрес,  ЕГН /за нуждите на застрахователя/, дата на раждане.
в) За да направим възможно закупуването на продукти и услуги от трети страни /туроператори партньори на Космополитън Травъл ЕООД/ ние събираме следните данни: име на туриста, националност, пол, телефонен номер, имейл адрес, дата на раждане.
г) За да комуникираме с Вас (например в случай на промени по Вашата резервация). За тази цел ние събираме следните данни: име и данни за контакт, номера на резервация.
д) За да ви изпращаме напомняния за незавършени резервации. За тази цел, ние събираме следните данни: имейл адрес, телефонен номер.
е) За да ви изпращаме новинарски бюлетини с актуални оферти. За тази цел, ние събираме следните данни: име и данни за контакт, данни за историята на вашите търсения.
ж) За да ви предоставим оферти, изготвени според Вашите предпочитания. За тази цел, ние събираме следните данни: име и данни за контакт, данни за историята на вашите търсения и данни за предходни резервации, имейл адрес, телефонен номер.
з) За да комуникираме с вас, за да извършваме проучвания за удовлетвореност на клиентите за анализаторски цели, с цел подобряване на качеството, разработване на услуги, подобряване на практическата работа с уебсайта, измерване на успеха на рекламните ни кампании или пригаждане на услуги към вашите нужди. За тази цел, ние събираме следните данни: име и данни за контакт, както и данни за предходни резервации, имейл адрес, телефонен номер.
и) За да изпълним задължителните разпоредби на приложимото законодателство. За тази цел ние събираме следните данни: лични данни, свързани с имиграция и митнически контрол, лични данни, свързани с фактуриране, данни, свързани с лица, които имат нужда от специална помощ; лични данни, свързани с нашите задължения в случай на отмяна или закъснение на полета или промяна на резервация.
3. ПРОФИЛИРАНЕ
На база Вашето съгласие, ние извършваме профилиране, за да ви предоставим предложения, съобразени с Вашите нужди, предпочитания и интереси. Предложенията може да включват, наред с другото отстъпки. Предложенията